Program 250+

W ramach programu zapewniamy:

 • Identyfikacje rynków zagranicznych, przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu.
 • Opracowanie między innymi kluczowych elementów tożsamości marki, dobranie odpowiednich słów/fraz kluczowych dla zagranicznych rynków.
 • Udział w kluczowych wydarzeniach promocyjnych i udostępnianie informacji o producentach, na branżowych imprezach targowo-wystawienniczych.
 • Certyfikacja, wzmocnienia wizerunku Firmy występującej w Programie 250 +
 • Przyczyniamy się do wzrost poziomu umiędzynarodowienia Polskich producentów, a tym samym wzrost konkurencyjności produktów kierowanych na eksport.
 • Inicjowanie współpracy pomiędzy Polskimi producentami, a podmiotami operującymi na rynkach zagranicznych.
 • Wzmocnienie wizerunku Polskich producentów wśród zagranicznych kupców.
 • Dotarcie z przekazem bezpośrednio do przedstawicieli biznesu Hurtowego w 6 krajach.
 • Tłumaczenia, karty firmy (Opis, dane teleadresowe, branża, obrót w poprzednim roku, wielkość zatrudnienia)

Wynikiem realizacji projektu będzie wzrost dostępności dla zagranicznych przedsiębiorców do Polskich MSP, wspierając eksport 250 + ma zadanie obniżenia stopnia rozproszenia informacji o Polskich producentach. Przełoży się to w konsekwencji na wzrost poziomu umiędzynarodowienia Polskich przedsiębiorców i wzrost konkurencyjności ich oferty eksportowej.

Kto może przystąpić do programu 250 + Business with Poland

Producenci, Importerzy/Eksporterzy, Hurtownicy:

 • Posiadający siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Prowadzą działalność eksportową, bądź planują jej rozpoczęcie.
 • Czas prowadzenia działalności, nie krótszy niż 24 miesięcy.

Program 250 + Business with Poland

Jak zacząć – załóż darmowe konto tutaj  , w zakładce wsparcie znajdziesz kontakt do osób odpowiedzialnych za rozwój oferty eksportowej polskich firm.