2020-08-13 | WARSZAWA
Forum Hurtowe
Partnerem serwisu jest: Coface

Jak nie narażając relacji biznesowych odzyskać należności z tytułu zaległych faktur?

Biznes

Autor: Multimedia 0

Jak pokazują badania firmy Atradius już ponad 35 proc. faktur nie jest płaconych w terminie. Konsekwencją takiego stanu rzeczy może być nie tylko zachwianie relacji biznesowych, ale przede wszystkim niebezpieczne zaburzenie płynności finansowej firmy. Dlatego, jeżeli kontrahent zalega z płatnościami, warto rozważyć tzw. outsourcing windykacji.

Prawdopodobnie każda firma doświadczyła większych lub mniejszych problemów finansowych, wynikających z nieterminowego spłacania zobowiązań przez swoich partnerów biznesowych. Dla jednych przedsiębiorców była to tylko przejściowa sytuacja, dla innych trwały stan, który miał zasadniczy wpływ na funkcjonowanie biznesu. W dobie nadal
trwającego kryzysu aktywne zarządzanie należnościami jest często jedynym racjonalnym sposobem na rozwój lub wręcz utrzymanie swojej działalności gospodarczej.

Zarządzanie należnościami, czyli co?

Zarządzanie należnościami jest to proces, którego celem jest utrzymanie firmowej płynności finansowej dzięki działaniom zapobiegającym powstawaniu przeterminowanych zobowiązań (tzw. zatorów finansowych) i ich efektywne odzyskiwanie na etapie postępowania polubownego, sądowego lub/i egzekucyjnego.

Jakie są najważniejsze korzyści outsourcingu windykacji?

Warto rozważyć skorzystanie z usług firm windykacyjnych z kilku powodów. Po pierwsze, zyskuje się informacje, czy dany partner biznesowy ma tylko chwilowe problemy z wypłacalnością czy też zaleganie z płatnościami to jego sposób na prowadzenie biznesu – dzięki
kredytowaniu swojej działalności, co jest wybitnie nieetyczną praktyką.

Po drugie, współpraca z firmą windykacyjną pozwala na redukcję kosztów związanych z działaniami egzekucyjnymi. Mówiąc wprost, firma windykacyjna za relatywnie niewielkie pieniądze lub prowizję od odzyskanych kwot ponosi wszelkie koszty związane z odzyskaniem
niespłaconych należności.

Po trzecie, wierzyciel sam decyduje, w jakim zakresie udziela pełnomocnictwa firmie windykacyjnej.

Po czwarte, wierzyciel oszczędza cenny czas swoich pracowników, który trzeba byłoby poświęcić chociażby na szkolenia związane z rozmową z trudnym klientem/ psychologią klienta (dłużnika) itd. Dzięki temu firma zajmuje się tym do czego została stworzona…

„Warto pamiętać, że firmy często bardziej niż o pieniądze, martwią się utratą reputacji, co jest w praktyce o wiele kosztowniejsze niż niezapłacona faktura. Dlatego wynajęcie firmy windykacyjnej zwiększa nie tylko szansę odzyskania pieniędzy, ale i prawdopodobieństwo utrzymania dobrej relacji biznesowej.” – mówi dr Krzysztof Kubiak, socjolog, Dyrektor Instytutu Reklamy i Public Relations w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie.

Po piąte, coraz więcej kancelarii windykacyjnych dysponuje odpowiednimi zasobami, które umożliwiają zbycie wierzytelności, zapewniając Wierzycielowi/Zbywcy konkretne korzyści, np.: szybkie odzyskanie środków, brak ryzyka nieściągalności, brak kosztów związanych z
obsługą sprawy (proces sądowy i egzekucyjny).

Jakie usługi oferują firmy windykacyjne?

Firma, która decyduje się na outsourcing windykacji powinna wiedzieć, jakimi narzędziami posługują się firmy windykacyjne:

 • monitoring należności (monity), który polega na informowaniu o zbliżających się terminach regulowania należności, dzięki czemu kontrahent jest mobilizowany do zapłaty za wystawione faktury/rachunki;
 • prowadzenie spraw na etapie postępowania polubownego – proces ten jest złożony i uzależniony od charakterystyki/specyfiki wierzyciela;
 • prowadzenie spraw na etapie postępowania sądowego – na tym etapie podejmowane są działania obejmujące przygotowanie pozwu, nadzór nad odpowiednim przebiegiem czynności, reprezentowanie przed sądami powszechnymi;
 • windykacja przedegzekucyjna – obejmuje działanie w zakresie windykacji tzw. polubownej i jest to etap próby powtórnej windykacji należności. W oparciu o posiadany wywiad gospodarczy firmy negocjują warunki uregulowania należności i nadzorują ich spłatę;
 • windykacja egzekucyjna – polega na przygotowaniu wniosku do kancelarii komorniczej oraz bieżącego i systematycznego nadzoru nad czynnościami komornika. W ramach wywiadu gospodarczego firmy szukają majątku dłużnika.

Pozytywne relacje to klucz do udanego biznesu. Jednakże prowadząc działalność gospodarczą trzeba kierować się również zasadą ograniczonego zaufania. W przypadku sytuacji kryzysowych związanych z nieregulowaniem należności przez kontrahentów, warto zdecydować się na
współpracę z zewnętrzną firmą windykacyjną, która za wierzyciela podejmie działania prewencyjne lub windykacyjne. Zarządzanie wierzytelnościami jest obecnie obowiązkowym narzędziem prowadzenia biznesu, z którego coraz częściej korzystają perspektywicznie myślący
przedsiębiorcy.

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  co