2020-04-01 | WARSZAWA
Forum Hurtowe
Partnerem serwisu jest: Coface

Przemysłowe przetworniki ciśnienia – co to za urządzenia?

Bez kategorii

Autor: Multimedia 0

Przetworniki są urządzeniami, które zamieniają jedne wartości na drugie czyli jedne wielkości fizyczne na inne. Za przetwornik można uznać nawet zwykły głośnik, który przekształca analogowy sygnał napięciowy w wibracje. Przetworniki – co to za urządzenia i do czego służą? Jeśli chcesz się dowiedzieć, czytaj dalej.

Jak działają przetworniki? 

Przemysłowe przetworniki ciśnienia są wykorzystywane w automatyce przemysłowej i budynkowej. Pełnią one rolę czujników tam, gdzie zachodzi potrzeba mierzenia i przetwarzania wartości nieelektrycznych. Przetworniki można porównać do termometrów, z tą różnicą, że przykładowo mierzoną temperaturę zamieniają na wartość elektryczną zrozumiałą dla systemu komputerowego. Do mierzenia ciśnienia bardzo często wykorzystuje się to, że przewodniki i półprzewodniki zmieniają swój kształt i tym samym swoją odporność. Gdy ciśnienie działa na membranę połączona z czujnikiem tensometrycznym i ją odkształca, zmienia się jego rezystancja (opór elektryczny). 

Dalej natomiast zmienia się rezystancja tensometrów i warto tu sięgnąć do twierdzenia Ohma, które każdy z nas poznał na lekcjach fizyki. Mówi ono o tym, że natężenie prądu płynące w przewodniku jest proporcjonalne do napięcia i odwrotnie proporcjonalne do oporu. Aby przewodnik mógł zmierzyć ciśnienie, musi w nim płynąć prąd elektryczny. Znając napięcie płynącego prądu i opór naprężonego przewodnika, można obliczyć natężenie prądu. A pomiar natężenia będzie wykorzystany do pomiaru ciśnienia. I tu znów warto odwołać się do praw fizyki, które mówią o tym, że natężenie prądu w zamkniętej pętli  jest w każdym miejscu takie samo. 

Jak wygląda podział przetworników?

Przewodniki piezorezystencyjne wyposażone są w membranę, na której wstawiony jest zestaw piezorezystorów połączonych w układzie mostka Wheatstone’a. Jest to układ przeznaczony do pomiaru rezystencji, z dużą dokładnością. Kiedy ciśnienie wywiera nacisk na membranę, rozciągają się lub ściskają elementy na niej naklejone i zmieniają swoją rezystencję. Z kolei zmiany rezystencji przelicza się na zmiany ciśnienia. Ten rodzaj przetwornika jest najbardziej popularny i często wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu. 

Kolejnymi przetwornikami są przetworniki pojemnościowe. Ich membrany pokryte są materiałem przewodzącym, który stanowi jedną z okładzin kondensatora. Nacisk na membranę zmienia jej odległość od elektrody, co wpływa na zmianę pojemności kondensatora. Przetworników tego rodzaju używa się do pomiaru małych ciśnień.

Przewodniki piezoelektryczne wykorzystują zjawisko piezoelektryczne. Pod wpływem naprężeń mechanicznych, na powierzchni materiału pojawiają się ładunki elektryczne. Ciśnienie wywołuje nacisk na membranę, co prowadzi do powstania napięcia, które jest wprost proporcjonalne do ciśnienia. Przetworniki piezoelektryczne wykorzystuje się do pomiarów ciśnień dynamicznych, są one też odporne na wysokie temperatury. 

Niezbędna wiedza na temat przetworników

Aby przetwornik działał bez zarzutu, konieczna jest znajomość kilku parametrów (można je wyczytać w danych technicznych przetwornika). Minimalne ciśnienie jest to dolna granica pomiarowa przetwornika. Każdy przetwornik ma określone zakresy pomiarowe, w ramach których będzie wskazywał poprawne wartości ciśnienia. Maksymalne ciśnienie to górna granica możliwości pomiaru przetwornika. Kolejną kwestią jest sygnał wyjściowy – przy dobieraniu przetworników ciśnienia należy wiedzieć jakie są projekty kart wejść analogowych i w jaki sposób program przelicza ciśnienie. Zasilanie to rodzaj wartości napięcia jakim będzie zasilany czujnik (przetwornik). Przyłącze natomiast to rodzaj gniazda, przez które  przetwornik będzie dostawać ciśnienie.

Jaki przetwornik ciśnienia wybrać?

Można  zdecydować się na przetwornik do pomiaru względnego ciśnienia, przetwornik do pomiaru względnego ciśnienia gazów i cieczy lub przetwornik do pomiaru względnego ciśnienia gazów i cieczy w warunkach przemysłowych i laboratoryjnych. Wszystko zależy tu od tego jakich pomiarów należy dokonać i w jakich warunkach. Od tego jest uzależniony wybór odpowiedniego przetwornika. Najlepiej jednak zdecydować się na przetwornik dobrej jakości dostosowany do potrzeb osoby kupującej. Im lepszy przetwornik, tym pomiar bardziej dokładny i precyzyjny.        

Zobacz przetworniki ciśnienia – przemysłowe : https://www.automatyka24.pl/pl/katalog/przetworniki-cisnienia-przemyslowe 

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

    co